Спечелен проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Новини и събития, свързани с UVT

Moderator: vesko

Post Reply
vesko
Site Admin
Posts: 50
Joined: Tue Jul 29, 2003 6:59 am
Location: София
Contact:

Спечелен проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Post by vesko »

„СЦ КОМПЮТЪР-Ю-ВИ-ТИ“ АД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19


София, 5 август 2020 г. „СЦ КОМПЮТЪР-Ю-ВИ-ТИ“ АД започна изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-6396-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е да се осигури оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, да се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да се осигури стабилност на работните места.

Общият бюджет на проекта е на стойност 10 000 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 8 500 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 1 500 лв. са национално финансиране.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 4 ноември 2020 г.
press_project_start_UVT.jpg
press_project_start_UVT.jpg (335.58 KiB) Viewed 655 times
Post Reply